Media elektronika jako postument powszedniości

Media a multimedia to bardzo ciekawe porównanie. Widać jednak różnice. Multimedia dają nam pewnego rodzaju formy multimedialne, czyli pole do popisu. To jednak środki masowego przekazu oraz media muszą wykorzystać takie pole do popisu. Wtedy mamy jasne zestawienie mediów. One jednak przysłaniają swoimi działaniami multimedia. Dlatego nie każdy zna tą dziedzinę i nie każdy wie, że ona istnieje. To może być pewnego rodzaju kłopotliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że takie multimedia są dla nas bardzo potrzebne i coraz częściej wykorzystywane. Nawet wtedy, gdy nie wiemy o ich egzystencji. Media są na pewno znacznie popularniejsze. Co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego bardzo często media spijają całą śmietankę i przybierają dla siebie wszelkie zasługi, które także dotyczą się multimediom. Takie jest już życie. Nie da się ukryć ,że ono jest bardzo często niesprawiedliwe. Dziedziny tak jak ludzie- są równe i równiejsze. Tak samo jest przy mediach oraz przy multimediach. Tu nic się nie zmienia.

  Gry oraz fachowe kwestie