Przekaz treści w mediach elektronicznych

Wynalezionym jako pierwszym sposobem komunikowania się było radio. W jego wypadku głos przekazywany jest za pośrednictwem fal elektromagnetycznych zwanych także radiowymi. Obecne media elektroniczne zostały stworzone o wiele później. Z którego rozwiązania komunikacyjnego ludzkość była zadowolona najbardziej? Z całą pewnością radio było przełomem mimo to, to Internet doprowadził do pełnej globalizacji ludzkości. Dzięki ogólnemu dostępowi do sprzętu komputerowego każdy może rozmawiać z pomocą Sieci. Ważna okazuje się być też możliwość zdobywania treści przy pomocy kilku kliknięć. Czym tak naprawdę jest społeczeństwo globalne, kim są ludzie określani mianem kosmopolitan. Dla nich nie są ważne granice administracyjne i tradycja, w ich mniemaniu domem jest cały świat. Istotną cechą kultury masowej okazuje się być także jej jednorodność. Obecnie nie obowiązują ograniczenia kulturowe dlatego, że ludzie na całym świecie żyją i zachowują się tak samo, nie istotny jest kraj oraz położenie. Jedynym wyróżnikiem okazuje się być wygląd zewnętrzny, jednak tego ujednolicić nie jesteśmy w stanie. To czy przekształcanie się kultury globalnej to zjawisko dobre czy złe będziemy w stanie ocenić dopiero za kilkadziesiąt lat.

  Badania na prawo jazdy Poznań