Terminologia innowacja oraz multimedia

Terminologia innowacjaTerminologia multimedialna bardzo często mylona jest z mediami. Nie da się ukryć, że te dwie nazwy są bardzo do siebie podobne. Jednak multimedia zawierają w sobie struktury, które dotyczą form multimedialnych, czyli wielu form, jakie mogą być wykorzystywane przez media. Natomiast środki masowego przekazu to tylko standardy, które wykorzystują te formy do emisji informacji lub rozrywki. Na tym polega taka zależność. Nie da się jednak ukryć, że bez multimediów nie ma mediów, a bez mediów nie ma stasowania dla multimediów. Taka prosta i bardzo potrzebna zasada w tej kwestii zostaje zauważona. Tak samo, jak przy architekturze oraz budownictwie. Te obie dziedziny działają tylko na zasadzie powiązań. Z pewnością multimedia mogą być wykorzystane także do innych spraw i dziedzin, jednak nie są tak powszechne, jak media. Dlatego to powiązanie daje multimediom wiele popularności, wiele polotu i możliwości. O to przecież w tej kwestii chodzi. Dlatego po wnikliwszej analizie terminologia jest nam znana i zrozumiała.

  Badania - część elektroniczna